BİZDEN HABERLER

Disider

Disider

Sayın Valimiz Ali İhsan SU, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah ÇİFTÇİ, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus ÇOLAK ve üyülerimizin katılımıyla Sayın Şeyhmus CEYLAN'ın ev sahipliğinde derneğimizin Yüksek İstişare Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıya katılan Sayın Valimiz Ali İhsan SU, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah ÇİFTÇİ, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus ÇOLAK ve üyelerimize katılımları için teşekkür ederiz. 

 
Pazar, 08 Ocak 2023 19:00

Basına ve Kamuoyuna

2020 yılında başlayan ve tüm Dünya da yaşanan pandeminin getirdiği sağlık, ekonomik sıkıntılar, enerjideki fiyat artışı ve bölgemizde yaşanılan jeopolitik gerilimlerin, 2022 yılında da devam etmesinden kaynaklı ülkemizin ve iş dünyamızın ciddi anlamda etkilendiğini belirtmek isteriz.

Özellikle bu zor süreçte soğukkanlılığımızı elden bırakmayarak kamu ve özel sektör yatırımlarının devam etmesi bizlere büyük bir teselli olmuş ve 2023 yıllında da ekonominin ve büyümenin daha iyi olacağı umudunu artırmıştır. 

Geçmişi geride bırakarak ülkemizi ileriye taşımak hepimizin görevi olduğunun altını çizmek isteriz. Bu bağlamda, iktidarıyla, muhalefetiyle, STK larıyla, tüm kurum ve kuruluşlarıyla Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlayacağımız 2023 yılında, güncel hadiseleri ve iç meselelerimizi siyasileştirmeden ve birbirimizi kutuplaştırmadan tüm sorunlarımızı konuşarak çözüme kavuşturmak önceliğimiz olmalıdır. Aksi takdirde harcayacağımız enerjinin, büyümemizi engelleyeceğini ve ülkemizi dış manipülasyonlara açık hale getireceğini belirtmek isteriz. Buna fırsat vermemeliyiz.

2022 yılını iyisiyle kötüsüyle geride bırakarak 2023 yılında beklentilerimizi sıralamak istiyorum.

2023 yılında ekonomi yönetiminden beklentilerimiz;

1-Enflasyonun düşürülerek alım gücünün artırılması,

2-Enerji ve doğalgaz maliyetinin asgari düzeye çekilmesi,

3-Finansa erişim noktasındaki sıkıntıların giderilmesi,

4-Tarım ve Tarıma dayalı sanayinin gelişmesinin daha fazla teşvik edilmesi,

5- İhracatçılarımızın desteklenmesi,

6-Yenilenebilir enerji üretimi için teşviklerin artırılması,

7-Üretim hammadde giderlerinin düşürülmesi,

8-İlimiz ve Ülkemizin ekonomisine katkısı olacak Silvan barajının ivedilikle tamamlanması, gibi beklentilerimizin hayata geçirileceğine inanıyoruz.

Asgari ücretin 8.500 TL’ye yükseltilmesi çalışanları memnun ettiği gibi, asgari ücret desteğinin 250 TL’den 400 TL’ye çıkarılması işverenleri bir nebzede olsa rahatlatmıştır lakin yeterli değildir.

Ülkemizde yaşanacak seçim süreci, birçok beklentiyi beraberinde getirmektedir. 2023 yılı seçimlerinin Türkiye'ye hayırlar getireceği inancındayız.

İş dünyası olarak 2023 yılı fırsatlarına odaklanmalı, 2022 yılında yaşadıklarımızı 2023 yılında fırsata çevirerek, ekonomik hedeflere ulaşmak için çalışmaya ve üretmeye devam etmeliyiz.

Bu bağlamda, Bölgemize ve ilimize yapılan yatırımların artırılması konusunda, üyelerimizin yüzde 20’ sinin Melek Yatırımcı olduğu bir yatırım derneği olan DİSİDER olarak;

-DİSİDER Yatırımcı Ağı akreditasyon başvurumuzu yapmış olup bu kapsamdaki çalışmalarımıza,

-KOBİ vadisi çalışmalarımıza,

-Mobilya ve Beyaz Eşya Satıcıları çarşısı,

-Gıdacılar Çarşısı,

-İnşaat Malzemeleri ve Elektrik Malzemeleri Satıcıları çarşısı kurma yönündeki çalışmalarımıza,

-‘Haydi Gençler İş Fikirleri Sizden, Yatırım Bizden’ projemizle girişimci gençlerimize destek çalışmalarımıza,

-İş dünyasının sesi olmayı amaçlayarak iş ve aş üretmek,

-İlimizdeki işsizlik oranını düşürmek,

-İlimizin sahip olduğu ekonomik, kültürel ve turizm avantajlarını dünyaya tanıtarak hak ettiği seviyeye taşımak için tüm üyelerimizle çalışmalarımıza hız kesmeden, ilimize ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle 2023 yılının bereketli, huzurlu ve sağlıkla dolu bir yıl olmasını temenni eder, katılımınız için teşekkür ederim.

 

            Şeyhmus AKBAŞ

DİSİDER Yönetim Kurulu Başkanı

Bölgemiz İş dünyasının ve yurt genelinde Ekonomik Alanlarda, üretimde yatırımlarda, istihdamda eşitlik ilkesine uygun olarak karar süreçlerinde etkin rol almasını sağlamak ve temsil düzeyini geliştirmek vizyonu ile faaliyetlerini sürdürmekte olan DİYARBAKIR SANAYİCİ VE İŞ DÜNYASI DERNEĞİMİZE, bölgemiz sanayi ve üretici firmaları tarafından son bankacılık mevzuatı ve kredi kullanım koşullarında uygulanmaya başlayan usuller çerçevesinde finansal erişim konusunda yaşanmakta olan sıkıntılar ve talepler iletilmektedir.

Son değişiklikler ile T.C Merkez Bankası'nın ticari kredilere yönelik yaptığı düzenlemeler, İş dünyasının tıkanan finansman kanallarını açmanın aksine krediye erişimin giderek daha da zorlaşması ile sonuçlanmaktadır. TCMB ilk değişiklik ile önce ticari kredi faizlerine üst sınır getirilmesine kararı uygulamaya konulmuş, ancak bankaların çoğunluğu bu sınırı aşmak için mevzuatta yeri olmamasına karşın komisyon yöntemini kullanmaya kredi ve nakit ihtiyacı olan iş dünyasına komisyonu dayatmaya başlamıştır. . Bunun üzerine Merkez bankasınca ikinci değişiklik olarak, bankalarca uygulanmakta olan kredi tahsis ve kullandırım ücretlerine sınırlama getirilmiştir. İş dünyasının finansman erişim sorununu çözmek ve ekonomiyi canlandırmak istihdam sürekliliğinin devamı açısından alınan bu iki önlem ve düzenleme sonrası kredi faizlerinde bir miktar gerileme yaşanmıştır.   Ancak bu sefer de Çoğunluk bankalar kredi kullanım koşullarında ‘Bloke' uygulaması adı altında mevzuatta ve yasal dayanağı olmayan bir uygulama yöntemine başvurmaya başlamıştır. Bu sistemde bankalar, kredi türüne göre yüzde 1 veya yüzde 1.10 komisyon uygularken, kredinin yüzde 30 oranındaki kısmını da vadesiz mevduatta bloke etmeyi kabul etmeleri halinde şirketlere kredi kullandırmaktadırlar. Yine bankalarca fatura süresi 90 gün olmasına karşın bu süreyi kısaltarak 60 gün süre fatura olarak diretmekte, hayat poliçesi gibi başka ürünler dayatılmakta ve yasal olmayan taleplerini sürdürmektedirler.

Bankalarca Bloke uygulaması ile vadesiz hesaplarda blokede kalan kredi tutarı için de kredi ihtiyacı olan firma tarafından haksız faiz ödenmektedir. Firma bu yüzde 25'lik kısım için faiz yanında komisyon da ödemekte, üstelik vadesiz hesapta bloke edileceği için faiz getirisi de olmayacaktır. Yani faizi ödenen kredi bankada faizsiz mevduatta blokede tutulmaktadır. Bu tür bir uygulamanın yasal dayanağı olmadığı gibi BDDK nezdinde yapılan bilgilendirmeler ve uyarılara karşın uygulama bankacılık mevzuatına aykırı ve etik değildir. , Merkez Bankası'nın düzenlemelerinden sonra bankaların kendi aksiyon planlarını yürürlüğe koydukları, Kredi kullanımının şahsi fiyatlandırma sistemine dönüştüğü ‘daha az krediyi daha kârlı nasıl satarım' arayışıyla yeni yöntemlere başvurdukları açıktır.

Usulsüz uygulamalar neticesinde İş dünyası ve ticari işletmeler nakit ihtiyacı ve likidite sorunu yaşamakta, Mali açıdan iyi durumda bulunan firmaların krediye ulaşımının daha kolay olduğu ancak mali durumu iyi olmayan zaten nakit ihtiyacı bulunan zorda bulunan firmaların krediyi kullanarak istihdama ve üretime devam etmesi amaçlanmış olmasına karşın erişiminin engellenmesi, ticari açıdan ilerde telafisi imkansız zararlara mahal vermektedir. Türkiye genelinde Ticari işletmelerin bu durumdan olumsuz etkilendiği Çeklerin ödenmemesi sonucu yazılarak, sicillerin olumsuz etkilendiği, Öz sermayesinden ya da diğer kaynaklardan kullanım yapmak durumunda kalan işletmelerin sermeyesinin tükenmesine iler ki dönemde iflas ve çarkların durmasına engel olamayacağı bir ekonomik daralmaya gireceği aşikardır.

Bankalarca uygulanmakta olan usule ve mevzuata aykırı T.C Merkez Bankası ve BDDK para politikası ve ekonomik anlamda alınmaya çalışılan istihdam artırıcı, işletmelerin üretim devamlılığına yönelik önlem ve değişiklere aykırı uygulamaların denetlenmesi ve usulsüz uygulamaların kaldırılması amacı gerekli araştırma ve çözüm yollarının sağlanmasını saygı ile  arz ve talep etmekteyiz.

 

            Şeyhmus AKBAŞ

DİSİDER Yönetim Kurulu Başkanı

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER)'in 1.Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdik. Genel Kurulumuza katılım sağlayan değerli üyelerimize, STK başkanlarımıza ve medya mensuplarına teşekkür ederiz. İlimize ve İş Dünyasına hayırlı olması dileğiyle.

DİSİDER BASIN AÇIKLAMASI

Değerli basın mensupları ve kamuoyu,


DİSİDER olarak yeni iş fikirleri olan girişimcileri ve yatırımcıları buluşturuyoruz. Gerek alt yapısı, gerek üst yapısıyla yatırıma hazır olan Diyarbakır sizleri bekliyor.


“Haydi Gençler. İş Fikirleri Sizden Yatırım Bizden” sloganı ile yeni bir proje başlatıyoruz. İlimize ve ülkemize hayırlı olsun.


Projenin amacı; iş kurma fikri olan ancak yeterli imkanlara sahip olamayan bireyleri, bu yeni iş fikirlerine destek vererek yatırımcılarla buluşturmak, hayallerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak ve ilimize yeni yatırımlar kazandırmaktır. Bir hayalin gerçekleşmesi neticesinde girişimcilerin önünü açılacak, yeni yatırımların yapılmasına ve dolayısı ile istihdamın artmasına katkı sağlayacaktır.


Türkiye’nin ve hatta dünyanın neresinde olursanız olun 30.04.2022 tarihine kadar aşağıda belirtilen adreslerimize müracaat ederek hayalinizdeki iş fikirlerini iletebilirsiniz. İletilen fikirleriniz her biri kendi işinde ve sektöründe başarılı olan üyelerimizden oluşacak komisyon tarafınca değerlendirilecektir.

DİSİDER olarak fizibil olan projeler sahiplerini ve yatırımcıları bir araya getirerek projelerin gerçekleşmesinde takipçi olacağız. Uygun görülen projelerin sahiplerine ulaşılarak fikirlerini daha detaylı anlatabilmeleri için yüz yüze görüşmeler yapılacaktır.

Özellikle belirtmek isteriz ki tarafımıza iletilen hiçbir proje ve iş fikri, gönderenin rızası olmadan komisyon dışından kimseyle paylaşılmayacaktır. Bu bağlamda DİSİDER olarak ilimize ve ülkemize her yıl onlarca projeler kazandırmak istiyoruz.


İş dünyasının adresi olan DİSİDER, güçlü üyeleri ve ekip ruhuyla çalışmalarına hız kesmeden devam edecek, ilimize ve ülkemize hizmet etmeye devam edecektir.


Şeyhmus AKBAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Hasan Maral DİSİDER'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. DİSİDER olarak yapacağımız çalışmalar ile ilgili istişareler yaptık. Ziyareti ve ilgisinden dolayı kendisine çok teşekkür ederiz.

DİSİDER (Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği) olarak geldiği günden beri ilimize değer katan Sayın Valimiz Münir Karaloğlu'nu ziyaret ettik. Kabul ve ilgisinden dolayı çok teşekkür ederiz.

Salı, 07 Aralık 2021 06:11

Asgari Ücret Basın Açıklamamızdır

Son zamanlarda meydana gelen kur artışı ve yüksek enflasyon sonucu yapılan zamlar karşısında hem işletmelerin hem de çalışanların ve mevcut istihdamın korunması sürdürülebilir bir büyüme için oldukça önemlidir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun alım gücü zayıflayan çalışanlarımız ve işletmelerimizin haklarını koruyacak şekilde bir asgari ücret düzenlemesi yapacağına inanıyoruz. Asgari ücret belirlenirken testere misali her iki tarafın da faydasına olacak şekilde sonuçlanmalıdır. Biz DİSİDER olarak;

  • Emekçi kardeşlerimizin aldığı asgari ücretin vergiden muaf tutulması,
  • Asgari ücretin üstünde maaş alan çalışanların vergi dilimine takılmaması,
  • İşletmelerimiz için 31.12.2021 tarihinde bitecek olan 6486 sayılı kanuna ek olarak 6 puan olan Bölgesel Sigorta Prim Teşviki’nin artı 6 puanlık pirim artışının olması ve en az iki yıl daha uzatılması,
  • 12.2021 tarihinde bitecek olan 6661 sayılı Asgari Ücret Destek Kanunu’na devam edilmesi gerektiğine ve tüm işyerleri ile çalışanları sektörel ayrım gözetmeksizin verilen aylık 75 TL’lik desteğin 250 TL’ye çıkartılarak en az iki yıl daha uzatılması,
  • İşletmelerimize sürdürülebilirliğini sağlamak, girdi maliyetlerinin azaltılması için elektrik ve doğalgaz gibi kalemlerde destek verilmesinin yanında işletmelerin finansal erişimine kolaylık sağlanmalı ayrıca hammadde tedarikçilerinin de bu süreçte fırsatçılık yaptığını ve buna fırsat verilmemesi gerektiğini belirtmek isteriz.

Bu bağlamda istihdamda önemli ölçüde katkı sağlayan,  kamuya hizmet veren sektörler ve inşaat faaliyetlerinde bulunan firmaların sektörde varlığını koruması için kur farkında yaşanan artış ve yapılan zamlardan dolayı meydana gelen farkların verilmesinin önemli olduğunu aksi takdirde işletmelerimizin sayısında azalma ve dolaylı olarak istihdam kaybına yol açacaktır. DİSİDER olarak tüm bu taleplerimizin istihdamın artmasına ve kayıt dışı istihdamın da önüne geçeceğini de belirtmek isteriz. Hükümetin de iş dünyasının taleplerini dikkate almasını ve bu konuda hükümetin geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de sıkıntıları aşacağı kanaatini taşıyoruz.

          Şeyhmus AKBAŞ

  DİSİDER Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Basın Mensupları,

Konuşmaya başlamadan önce bizi yalnız bırakmayıp toplantımıza katılım sağladığınız için teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca bizleri bu göreve layık gören ve bu oluşumun gerçekleşmesine katkı sağlayan değerli kuruculara şükranlarımı sunarım. DİSİDER, iş dünyasını bir arada tutmak, yaşanan sorunlara çözüm üretmek ve tarafsız davranmak adına ihtiyaç sonucu kurulmuştur. Desteğini tamamen iş dünyasından alan derneğimiz, güçlü yapısıyla önemli projelerde de yer alacaktır.

DİSİDER olarak hedefimiz; iş ve aş üretmek, ilimizdeki mevcut işsizlik oranını düşürmek, ilimizin sahip olduğu ekonomik, kültürel ve turizm avantajlarını dünyaya tanıtarak hak ettiği seviyeye taşımaktır. Biz DİSİDER olarak güçlü iş dünyası üyelerimizle birlikte bu şehirde yeni hikâyeler yazmak için yola çıktık.

Son zamanlarda kurulan Tekstil Kent Organize Bölgesinin, ihale süreci tamamlanan Lojistik Merkezinin ve yeni kurulan Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi ile turizm ve sanayi yatırımlarıyla yakalanan bu ivmede DİSİDER olarak, yakalanan bu ivmeyi daha yükseklere çıkartmak, kentimizin, bölgemizin ve ülke insanımızın refah seviyesini daha iyi noktalara getirmek için daha fazla çaba ve gayret içerisinde olacağız. Bu kadim şehrin artık gündeme siyasi meselelerle değil güzellikleri ve avantajları ile ön plana çıkarılması gerektiğine inanıyoruz.

Kaderimizi küresel gelişmiş ülkelerin inisiyatifine bırakmamalıyız. Gelişmiş ülkeler seviyesine gelmek ve rekabet edebilmek için durmadan çalışarak gerek üyelerimizle, gerek özel ve kamu kuruluşları ile sürekli istişareler yaparak, ilimizin üretim hacmini artırarak, ilimizi tüm dünya ülkelerine her alanda ihracat yapan ve dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri yapmak amaçlarımız arasında yer almaktadır. Bir diğer önemli görevimiz de geleceğimiz olan gençlerimize rol model olmak ve değerlerimize sahip çıkmaktır.

Bu bağlamda bugüne kadar ilimize katkı sunan siyasilerimize, yöneticilerimize, yatırımcılarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği Adına 
Şeyhmus AKBAŞ
Başkan

Değerli Basın Mensupları,

Konuşmaya başlamadan önce bizi yalnız bırakmayıp toplantımıza katılım sağladığınız için teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca bizleri bu göreve layık gören ve bu oluşumun gerçekleşmesine katkı sağlayan değerli kuruculara şükranlarımı sunarım. DİSİDER, iş dünyasını bir arada tutmak, yaşanan sorunlara çözüm üretmek ve tarafsız davranmak adına ihtiyaç sonucu kurulmuştur. Desteğini tamamen iş dünyasından alan derneğimiz, güçlü yapısıyla önemli projelerde de yer alacaktır.

DİSİDER olarak hedefimiz; iş ve aş üretmek, ilimizdeki mevcut işsizlik oranını düşürmek, ilimizin sahip olduğu ekonomik, kültürel ve turizm avantajlarını dünyaya tanıtarak hak ettiği seviyeye taşımaktır. Biz DİSİDER olarak güçlü iş dünyası üyelerimizle birlikte bu şehirde yeni hikâyeler yazmak için yola çıktık.

Son zamanlarda kurulan Tekstil Kent Organize Bölgesinin, ihale süreci tamamlanan Lojistik Merkezinin ve yeni kurulan Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi ile turizm ve sanayi yatırımlarıyla yakalanan bu ivmede DİSİDER olarak, yakalanan bu ivmeyi daha yükseklere çıkartmak, kentimizin, bölgemizin ve ülke insanımızın refah seviyesini daha iyi noktalara getirmek için daha fazla çaba ve gayret içerisinde olacağız. Bu kadim şehrin artık gündeme siyasi meselelerle değil güzellikleri ve avantajları ile ön plana çıkarılması gerektiğine inanıyoruz.

Kaderimizi küresel gelişmiş ülkelerin inisiyatifine bırakmamalıyız. Gelişmiş ülkeler seviyesine gelmek ve rekabet edebilmek için durmadan çalışarak gerek üyelerimizle, gerek özel ve kamu kuruluşları ile sürekli istişareler yaparak, ilimizin üretim hacmini artırarak, ilimizi tüm dünya ülkelerine her alanda ihracat yapan ve dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri yapmak amaçlarımız arasında yer almaktadır. Bir diğer önemli görevimiz de geleceğimiz olan gençlerimize rol model olmak ve değerlerimize sahip çıkmaktır.

Bu bağlamda bugüne kadar ilimize katkı sunan siyasilerimize, yöneticilerimize, yatırımcılarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği Adına 
Şeyhmus AKBAŞ
Başkan
Image

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği

İletişim

Adres:
Bağcılar Mahallesi Urfa Bulvarı 3.Km Özkılıç Plaza 109/C Blok Kat:8 No: 33 Bağlar / Diyarbakır  
Telefon: +90 412 504 46 96
Email: disider@disider.org.tr